Välkommen  att bekanta dig med  Yrkeshögskolan Novias fortbildningsverksamhet.

Genom att erbjuda ett mångsidigt utbud av kurser, seminarier och längre fristående studiehelheter strävar vi till att främja kontinuerligt lärande.

Inom Novias fortbildning erbjuder vi studier inom öppna yrkeshögskolan (Öppna YH), specialiseringsutbildningar samt övrig fortbildning som ingår inom ramen för Novias samtliga utbildningsområden; Bioekonomi, Företagsekonomi, Konst och kultur; Välfärd och hälsa samt Teknik och sjöfart.

Vår strategi innehåller en målmedveten kundorientering, vilket innebär att vi strävar till att tillfredsställa kundens utbildningsbehov samt bidra till utvecklingen av verksamheter och tjänster inom näringsliv och arbetsliv.

Vi är med och utformar kundanpassade utbildningspaket i samråd med arbetslivet.
En stor del av dessa fortbildningar erbjuds inom Edunova Ab, som ägs och upprätthålls av samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) och Yrkeshögskolan Novia, samt inom Aboamare Ab, som ägs av Yrkeshögskolan Novia och Axxell.

 

Här kan du läsa om hur personuppgifter behandlas vid Yrkeshögskolan Novia och hur registrerade personer kan kontakta Novia i ärenden som rör personregister:

https://www.novia.fi/kontakta/dataskyddsforordning-gdpr/

Aktuella kurser

Fler kurser