Yrkesstudier i Kyrkans fostran, 40 sp

För att bli behörig UNGDOMSARBETSLEDARE inom den evangelisk-lutherska kyrkan ska man ha socionomexamen (YH) i vilken ingår studier enligt kyrkostyrelsens beslut nr 141.(90 sp)
Studier består av teologiska studier (20 sp), yrkesstudier i kyrkans fostran (40 sp), praktik inom kyrkans fostran (15 sp) och lärdomsprov i kyrkans fostran(15 sp)

 

Vi erbjuder via Öppna yrkeshögskolan yrkesstudier i kyrkans fostran, 40 sp
Avlagda studier kan senare tillgodoräknas inom examensstudier.


Anmälan via denna sida under tiden 1.4.2022-15.9.2022

Yrkesstudierna i kyrkans fostran består av

Studier:
Studierna sker i flerform. Dethär betyder att du bör ha möjlighet att delta i 1-2 närträffar/kurs i Åbo eller Vasa. Hålls närträffen fysiskt i Åbo kan du delta i Vasa genom videomöte och vice versa.
De kurser som är digitala sker online

Priser:
Deltagande i utbildningen kostar 200€ och betalas i en rat när studierna inletts.
En online betalningslänk sänds till din privata e-post.
För mer information angående studier inom Öppna YH samt övrig information,
vänligen läs här:https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/

 

Kurser inom utbildningen:
(närmare kursinnehåll, scrolla neråt)

Hösten 2022
 * Ungdomsarbete, 5 sp
 * Andligt arbete och andlig vägledning, 5 sp 

Digitalt hösten 2022-hösten 2023

 * Verksamhet bland barn och familjer, 5 sp
 * Teologi för diakoni och kyrkans fostran, 5 sp

Våren 2023

 * Interkulturellt arbete, 5 sp
 * Konfirmandpedagogik, 5sp.

Hösten 2023

 * Själavård, 5 sp
 * Kyrkan och medarbetarskap, 5 sp

------------------------------------ 

Kursinnehåll:

* Ungdomsarbete, 5 sp

 • ungdom som fenomen, ungas identitetsutveckling och livsvillkor 
 • serviceformer för unga 
 • delaktighetsfrämjande och uppsökande arbetssätt  
 • andligt arbete bland unga
 • digitalt ungdomsarbete
 • specialungdomsarbete och arbete bland unga vuxna
 • interprofessionellt arbete, samarbete med skola, ungdomsorganisationer och andra aktörer
 • skapande och kreativa metoder
 • dokumentering 

 * Andligt arbete och andlig vägledning, 5 sp

 • det andliga arbetets kristna grund 
 • andlighet och helighet 
 • individens andliga utveckling  
 • särskilda behov 
 • individens utvecklingskriser
 • bemötande av människor med varierande kulturell och religiös bakgrund
 • former av andligt arbete
 • förrättningar, andakt, bön
 • det vägledandet samtalet
 • retreat och egen återhämtning
 • Bibeln, psalmboken och kyrkliga handböcker  

 

  * Verksamhet bland barn och familjer, 5 sp

 • barndomen och olika barnfamiljer
 • service och servicehandledning för barn och familjer
 • verksamhetsformer för kyrkans barn- och familjearbete
 • kyrkans småbarnspedagogik
 • metoder och material i kyrkans barn och familjearbete
 • respektfullt, kultursensitivt och delaktighetsfrämjande
 • stöd för familjers andliga fostran 

 

* Teologi för diakoni och kyrkans fostran, 5 sp

 • olika teologiska utgångspunkter för diakonalt arbete och fostran 
 • teologiska begrepp i anslutning till diakoni och kyrkans fostran 
 • församlingsförankrad yrkesidentitet
 • språkbruk för teologiska samtal och reflektion
 • kyrkans böcker: Bibeln, psalmboken, katekesen, trosbekännelserna, bekännelseskrifterna och kyrkohandboken 

 

 * Interkulturellt arbete, 5 sp

 • interkulturalitet i samhället 
 • integrationsstödjande service 
 • kyrkan som fristad 
 • missionsverksamhet och missionsverksamhetens organisering
 • missionsfostran
 • integrations- och delaktighetsfrämjande verksamhet
 • respektfull religions- och ekumenisk dialog  

* Konfirmandpedagogik

 • konfirmationens teologiska grund och konfirmandplanen - konfirmandpedagogik 
 • olika former av skriftskola 
 • digitalt konfirmandarbete
 • hjälpledarverksamhet
 • konfirmandarbetets material och metoder
 • sensitivt, reflektivt och etiskt förhållningssätt  

 

  * Själavård, 5 sp

 • psykiskt hälsa och ohälsa 
 • mentalvård och psykosocialt stöd 
 • individens utvecklings- och traumatiska kriser 
 • sorg och sorgeprocessen 
 • nöd och mänskligt lidande 
 • stöd i livets slutskede 
 • det svåra samtalet 
 • kyrkans metoder och material i själavård 

 

 * Kyrkan och medarbetarskap, 5 sp

 • kyrkans organisation och beslutandeorgan 
 • stifts- och församlingsverksamhet 
 • kyrkan som arbetsplats 
 • grunder i finländsk arbetslagstiftning och arbetsrätt 
 • medarbetarskap och professionell interaktion 
 • välmående i arbetet och stöd för arbetshälsa  
 • fortbildning och professionell utveckling
 • yrkesetik inom kyrkan och det sociala området  

Vi förbehåller oss rätten till ev förändringar i tidtabellen.
Uppdatering av informationen gällande kursstart sker senast i augusti.

Eventuella frågor kring utbildningen riktas till Nadja Suomela, nadja.suomela@novia.fi
Utbildningsledare för Socionom (YH) Vasa samt ansvarig för denna studiehelhet.

 

Eventuella problem med anmälan, vänligen kontakta oppnayh@novia.fi

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

26.09.2022 - 31.12.2023

Kursavgift

200,00 €