Grunderna i sensorisk integration, introduktion A-delen, 1 sp

Målgrupp:
Kursen riktar sig till ergoterapeuter och fysioterapeuter, talterapeuter psykologer, pedagoger, kuratorer, föräldrar och andra intresserade av ämnet. Ergoterapeuter och fysioterapeuter kan efter genomgången del A fortsätta sin utbildning i sensorisk integration genom att slutföra del B och slutligen del C, som ger kvalifikationen till SI-terapeut.

Omfattning:
1 sp

Tidpunkt:
9-10.2.2023

Ansökningstid:
25.4.2022-3.2.2023 

Pris:
250 € (+ moms 24 %)

Plats:
Yrkeshögskolan Novia - Campus Allegro, Köpmansgatan 10 eller deltagande på distans. 

Stad:
Jakobstad

Utbildningsområde:
Hälsa och välfärd

Språk: 
Svenska

Genomförande:
Föreläsningsdagar + självstudier och inlämningsuppgift

Kom och få grundläggande kunskaper i teorin om sensorisk integration!

Kursen är öppen för alla som är intresserade av ämnet. Utbildningen riktar sig till bl.a. fysioterapeuter, ergoterapeuter, talterapeuter, psykologer, pedagoger, kuratorer, personal inom social- och hälsovården samt föräldrar.

Varför fungerar inte normala vardagliga rutiner smidigt för barnet, som för andra barn i samma ålder, varför är det mödosamt att lära sig?

Varför är barnet hela tiden i rörelse, eller varför drar det sig undan?

Barnet vet inte hur det ska leka på egen hand eller med sina kamrater, hen vill inte bygga pussel, göra sysslor eller rita.
Syftet med kursen (Introduktion Del A) är att förstå bakgrunden till SI-teori och terapi, dess tillämpning i vardagen och de fördelar som medförs. Ergoterapeuter och fysioterapeuter kan efter genomgången del A fortsätta sin utbildning i sensorisk integration genom att slutföra del B och slutligen del C, som ger kvalifikationen till SI-terapeut .Kursen genomförs  i samarbete med Föreningen för sensorisk integrationsterapi (Sity ry).

Innehåll:

  • Utveckling av sensorisk integration (SI) teori och terapi
  • Hur sensorisk integration hjälper barnets normala utveckling
  • Vad SI-problem handlar om
  • Hur modifierande av praxis och miljö kan stöda barnet/ungdomens deltagande i vardagen
  • När barnet bör handledas till närmare SI-undersökningar

Genomförande:
Kursen består av två närstudiedagar: 9-10.2.2023. Närstudiedagarna ordnas vid Yrkeshögskolan Novia, Campus Allegro. Adress: Runebergsgatan 8, 68600 Jakobstad. Det finns även möjlighet att delta på distans via Teams (hybridundervisning). Länk sänds till de deltagare som meddelat att de deltar på distans dagen innan närstudiedagen.

Inför kursens närstudiedagar görs en förhandsuppgift:
Deltagaren läser och sammanfattar A. Jean Ayres Aistimusten aallokossa, kapitel 2 och 4 eller motsvarande på engelska A.Jean Ayres Sensory Integration and the child. Understanding hidden sensory challenges. Kap. 2 och 4.

Utbildare:
Carina Sandberg, Ergoterapeut, ASI terapeut, SIPT & EASI skolad

Mari Virkkala, Ergoterapeut, ASI terapeut, SIPT & EASI skolad

Avbokningsregler:
Anmälan till fortbildning blir obligatorisk efter sista anmälningsdagen. Om du måste avboka ditt deltagande efter anmälningsperioden debiteras 50 % av deltagaravgiften. Om avbokningen sker senare än 14 dagar innan utbildningens start debiteras hela kostnaden för utbildningen. Vid hinder får utbildningsplatsen överlåtas till en kollega. På utbildningar med separata urvalskriterier kan en plats inte överlåtas.

Förfrågning om innehåll och genomförandet: Fortbildningsplanerare Nanette Westergård, nanette.westergard@novia.fi

OBS! Kom ihåg att i din anmälan också fylla i e-faktura eller annan faktureringsadress ifall det är arbetsgivaren som betalar.

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

09.02.2023 - 10.02.2023

Kursavgift

Pris 250 euro (+ moms 24 %) Avbokningsregler Anmälan till fortbildning blir obligatorisk efter sista anmälningsdagen. Om du måste avboka ditt deltagande efter anmälningsperioden debiteras 50 % av deltagaravgiften. Om avbokningen sker senare än 14 dagar innan utbildningens start debiteras hela kostnaden för utbildningen. Vid hinder får utbildningsplatsen överlåtas till en kollega. På utbildningar med separata urvalskriterier kan en plats inte överlåtas.