Kompetenshöjande fortbildning för skolcoacher, 10 sp

Kompetenshöjande fortbildning för skolcoacher, 10 sp

Tidpunkt: 1.9.2022-20.4.2023

Anmälningstid: 15.3 - 15.8.22.                                                       

Kursen riktar sig till personer som arbetar som skolcoacher och personer med en annan titel, som arbetar med motsvarande arbetsuppgifter som en skolcoach. Också de personer som har en lämplig utbildning och som planerar att i framtiden arbeta som skolcoacher kan söka till fortbildningen. Om vi får många anmälningar gör vi ett urval, så att de verksamma skolcoacherna har förtur till kursen.

Kursansvarig: Carolina Silin

Fortbildningen sker online och den består av tio online träffar.

Den första online träffen hålls den 8.9.2022.

Träffarna hålls på torsdagar kl. 14.15-17.00, enligt följande tidtabell: 8.9, 29.9, 27.10, 17.11, 1.12, 12.1, 2,2, 16.2, 9.3 och 6.4.

För godkänd kurs förutsätt 80 % närvaro på träffarna.

Kursdeltagarna avlägger kursen genom att ta del av förhandsmaterial på Moodle inför varje online träff, genom att delta i träffarna och genom att skriva två uppsatser.

Förhandsmaterialet består av artiklar, videosnuttar och PowerPoint-presentationer med ljud.  Onlineträffarna är interaktiva och dialogbaserade. Under några träffar har vi möjlighet att reflektera kring anonyma fallbeskrivningar. Den första uppsatsen är lättskriven och kräver inga källhänvisningar. Den andra uppsatsen utgör en fördjupad reflektion av det som studerande har lärt sig under kursen. Den ska innehålla källhänvisningar till relevant litteratur och omfatta 12-14 sidor.

Pris: Kursen är avgiftsfri för deltagarna

Målsättning
Studerande:

-kan reflektera kring sitt arbete och handla etiskt

-kan tillämpa socialpedagogisk teori inom det förebyggande arbetet i skolan
-kan i sitt arbete utgå från central lagstiftning som berör det förebyggande arbetet i skolan
-kan utföra och utveckla främjande och förebyggande arbete på individ, grupp och organisationsnivå

Utbildningens innehåll:
Coaching och dialog
En socialpedagogisk referensram för skolcoacher
Lagstiftning
Främja närvaro och motarbeta frånvaro
Skyddsfaktorer, risker och kriser i elevens liv
Funktionsnedsättningar
Att förebygga mobbning
Skolkultur – Hur leda förändringsprocesser?
Metoder och verktyg
Skolcoachens ork och välbefinnande

 
OBS! Kom ihåg att i din anmälan också fylla i ditt yrke och var du jobbar. Ifall det blir kö så prioriteras de som jobbar som skolcoach eller med liknande uppgifter.

Anmälningar tas emot från 15.3.


Förfrågningar:
Fortbildningsplanerare Nanette Westergård, tfn +358 50 534 4790, nanette.westergard(at)novia.fi
Lektor Carolina Silin, tfn +35824323343, carolina.silin(at)novia.fi

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

01.09.2022 - 20.04.2023

Kursavgift

Pris: Kursen är avgiftsfri för deltagarna

Plats

NOVIA - VIRTUELL
00000 VIRTUELL