Kompletterande studier i diakoni, 90 sp

Studierna kompletterar socionom YH examen med 90 sp i diakoni och ger behörighet som diakon.

 

Förkunskapskrav:
Studierna förutsätter en tidigare avlagd socionom YH examen.

Innehåll och utförande:
Studierna sker i flerform. Utbildningens omfattning är 90 sp 
Dethär betyder att du bör ha möjlighet att delta i 1-2 närträffar/kurs i Åbo eller Vasa.
Hålls närträffen fysiskt i Åbo kan du delta i Vasa genom videomöte och vice versa.
De kurser som är digitala sker online

Priser:
Deltagande i utbildningen kostar 200€ och betalas i en rat när studierna inletts.
En online betalningslänk sänds till din privata e-post.
För mer information angående studier inom Öppna YH samt övrig information,
vänligen läs här:https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/

 

Kurser inom utbildningen:


Hösten 2022
 * Diakoniarbete 1, 5 sp 
 * Andligt arbete och andlig vägledning, 5 sp 

Digitalt hösten 2022-hösten 2023

 * Verksamhet bland barn och familjer, 5 sp
 * Teologi för diakoni och kyrkans fostran, 5 sp

Våren 2023

 * Interkulturellt arbete, 5 sp
 * Diakoniarbete II, 5 sp

Hösten 2023


 * Kyrkan och medarbetarskap, 5 sp

 * Själavård, 5 sp

Utöver dessa nämnda kurser ingår:

* Examensarbete, 15 sp

* Praktik: Fördjupad metodkunskap inom det sociala området, 15 sp

* Valfria studier i teologi, 20 sp

------------------------------------ 

Agendan för hållbar utveckling 2030 har implementerats i läroplanen som lärandemål.


Vi förbehåller oss rätten till ev förändringar i tidtabellen.
Uppdatering av informationen gällande kursstart sker senast i augusti.

Eventuella frågor kring utbildningen riktas till Nadja Suomela, nadja.suomela@novia.fi 
Utbildningsledare för Socionom (YH) Vasa samt ansvarig för denna studiehelhet.

 

Eventuella problem med anmälan, vänligen kontakta oppnayh@novia.fi 

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

26.09.2022 - 31.07.2025

Kursavgift

200,00 €

Plats

NOVIA - Åbo/Virtuell
00000 Åbo/Virtuell