Öppna YH-leden, Bildkonstnär (YH) bildkonstnär, Jakobstad

Till den här Öppna YH-leden anordnas lämplighetstest under vecka 34 i Campus Allegro i Jakobstad.

De som har anmält sig kontaktas av lärare för närmare instruktioner måndag vecka 34.

Närmare information kommer via mail efter sista anmälningsdag 20.8 2022.

Som ledstuderande deltar du i den dagliga undervisningen som övriga studerande på utbildningen följer.
Du följer upp dina studier så att du får ihop de 30 sp som gäller för den leden du valt. 

För denhär leden gäller följande krav på genomförda kurser för att kunna söka in via separat ansökan:

* 30 sp grund- eller yrkesstudier.
* godkänt lämplighetstest

Höstterminen vid Novia inleds  den 29.8.2022, då inleder även du som ledstuderande dina studier.
Vi strävar till att alla är på plats på Campus men följer naturligtvis de regler som gäller för Covid 19.

Närmare information, samt besked om lämplighetstest kommer efter sista anmälningsdag.
Obs att antalet platser till leden är begränsat.
Antagningen till ledstudier sker i anmälningsordning.
Sista möjliga anmälningsdagen är 20.8 2022. Du kan anmäla dig för köplats.

Viktig info om ledstudier och hur du kan söka vidare till examensstudier via
"separat ansökan på basen av studier vid öppna yrkeshögskolan"  hittar du via denhär länken :
https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/oppna-yh-leden

Den här leden är beräknad att ta ett år. I undantagsfall kan studerande snabba på studietakten. 

Har du frågor, sänd dem gärna till Oppnayh@novia.fi  

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

29.08.2022 - 31.07.2023

Kursavgift

Öppna YH-leden kostar 200 euro per läsår. Fakturering i två rater. OBS UNDANTAG! Andra stadiets ledstuderande studerar gratis. I avgiften ingår registrering, undervisning och tentamen. Eventuella extra kostnader kan tillkomma som berör kopiering eller extra studiematerial. Omfattningen på studierna är inte begränsad. Om du av någon orsak avbryter dina studier vid årsskiftet bör du meddela detta i god tid. Fakturerade och betalda avgifter återbetalas inte. Väljer du att förlänga din studietid med ett år, så betalar du samma avgift för det andra året.