Grunderna i programvaru­­utveckling, 30 sp

Vi erbjuder en ny fortbildning inom Öppna yrkeshögskolan: Grunderna i programvaruutveckling, 30 sp

DevOps är en metod som förenar programmering och programvaru-utveckling till en kontinuerlig process. Fortbildningen fokuserar på programmering och begreppet DevOps.

Målgrupp
Studierna är yrkeshögskolestudier och riktar sig till dig som har ett genuint intresse av programmering.

Förkunskaper
Inga särskilda förkunskaper krävs. 

Behov av egen utrustning
För att kunna genomföra studierna krävs en dator med operativsystemet Windows Professionell 10, minst 4GB RAM och 250 GB hårddisk. Hyper-V skall vara aktiverat.

Fortbildningens innehåll
Fortbildningen fokuserar på följande tekniker och metoder: Html/CSS/JavaScript, Node.js, Scrum och Azure DevOps.

Studerande avlägger 15 studiepoäng per termin enligt följande:

  • 8 studiepoäng programmering
  • 4 studiepoäng DevOps
  • 3 studiepoäng projektbaserade studier.
    Projektdelen förverkligas som självstudier där läraren finns tillgänglig vid avtalade tider.

Studiernas genomförande och tidtabell
Studierna inleds den 14.9.2022 kl. 16.15 med ett introduktionstillfälle i Vasa, Wolffskavägen 33. 

Studierna är deltidsstudier och kan avläggas vid sidan av arbete.

I fortbildningen ingår ca 4 veckotimmar föreläsningar, vilka studerande kan delta i på plats eller på distans, beroende på utförandet. Utöver föreläsningarna ingår inlämningsuppgifter och självstudier.

Preliminär tidsplan
Föreläsningar måndagar och torsdagar, eftermiddag.
Vid behov kan studerande delta i föreläsningar på distans eftersom föreläsningarna streamas via Webex. Studerande får tillgång till Webex-tjänsten via Novia.

Studierna pågår under hösten: 14.9.2022-20.12.2022.
Vårterminens studier pågår: 4.1.2023-30.4.2023.

För att få intyg över avklarad fortbildning bör samtliga studier vara avklarade senast 18.5.2023

Studierna kan räknas till godo om du studerar vidare för att avlägga yrkeshögskoleexamen, såvida studierna kan ingå i den utbildning du valt.

Följande kurser ingår i Grunderna i programvaruutveckling, 30 sp
Hösten 2022, 15sp

1.       Programming Front End 4 cr
2.       Programming Back End, 4 cr
3.       Introduction to Azure and DevOps, 4 cr
4.       Project 3cr

Våren 2023, 15 sp

1.       Web Application Development, 4cr
2.       Mobile Application Development, 4cr
3.       Architecture and Devops CI/CD, 4 cr
4.       Full-stack project, 3 cr 

Undervisningsspråk
Utbildningsspråket är svenska, gästföreläsningar på finska eller engelska kan ingå.

Material och litteratur är till största delen på engelska. 

Vi förbehåller oss rätten till små förändringar i tidtaell och innehåll.
För att starta utbildningen krävs ett antal på minst 20 anmälda.

Har du frågor om innehållet kan du kontakta Kaj Wikman: kaj.wikman@novia.fi

Behöver du hjälp med anmälan, vänligen kontakta oppnayh@novia.fi

 

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

14.09.2022 - 18.05.2023

Kursavgift

200,00 €