Arbetshandledning och organisationskonsultation 2023-2025

UTBILDNING I ARBETSHANDLEDNING OCH ORGANISATIONSKONSULTATION, 60 sp

Utbildningens innehåll:

Arbetslivet utvecklas och förändras i snabb takt inom alla sektorer vilket ökar kraven på arbetstagare, ledare och organisationer. Som arbetshandledare och organisationskonsult kan du erbjuda nya förhållningssätt och tankar kring arbetet för den enskilde individen och öka medvetenheten för vilka behov och åtgärder som en organisation behöver för att hantera förändringar, lösa konflikter och kriser som kan uppstå både på grupp- och organisations- nivå.

Utbildningen grundar sig på erfarenhetsbaserat lärande, teorier om individ, grupp, organisation och ledarskap. Deltagaren får färdigheter i att fungera som arbetshandledare och organisationskonsult, att utöva olika former av konsultativt arbete med individer, arbetsgrupper, team, arbetsenheter och större organisatoriska helheter och att fungera som stöd för ledarskap genom arbetshandledning och annat konsultativt arbete.

Som grund för utbildningen har använts Suomen työnohjaajat ry:s rekommendationer för arbetshandledarutbildning 2022.

Målgrupp:

Utbildningen är avsedd för personer med yrkesutbildning och minst 5 års arbetserfarenhet, lämplighet och gärna erfarenhet av att få arbetshandledning eller annat konsultativt stöd.

Lämpligheten till utbildningen avgörs via ansökan och gruppintervju.

Studiernas uppbyggnad:

Utbildningen pågår under tiden 18.9 2023 - 17.10 2025 och består av totalt 32 närstudiedagar varav åtta dagar förverkligas på distans. Närstudierna förverkligas turvis i Vasa och Åbo vid Yrkeshögskolan Novias utrymmen.Enligt Suomen työnohjaajat ry:s krav är hybridundervisning ej ett alternativ.
Utbildningen anordnas tillsammans med Edunova Ab.

Närstudiedagarna innehåller handledning på det konsultativa arbetet, referensgruppsarbete, praktik av konsultativt arbete, litteraturstudier samt eget reflektivt arbete.

Närstudiedagarna är:

18.-20.9.2023

26.-27.10.2023

30.11.-1.12.2023

22.-24.1.2024

29.2.-1.3.2024

25.-26.4.2024

27.-28.5.2024

29.-30.8.2024  

26.-27.9.2024

4.-5.11.2024

13.-14.1.2025

13.-14.3.2025  

15.-16.5.2025

8.9.2025

15.-17.10.2025

 

Ansvariga utbildare:

Ulla Heilä, organisationskonsult, arbetshandledare och företagare

ulla.heila@kolumbus.fi

Mats Hildén, organisationskonsult, arbetshandledare, psykoterapeut och företagare

mats.hilden@coreconsulting.fi

 

Tidtabell:
Anmälan senast:  31.5 2023, CV bifogas som bilaga.
Vänligen ladda upp bilagan i pdf format samtidigt som du anmäler dig, följ anvisningar.

Urvalsintervjuer:  5-7.6 2023, via Teams, närmare detaljer fås efter att anmälningstiden gått ut

Utbildningen inleds med minst 18 deltagare (max 24)

 

Pris:
8745 €  + moms 24% (totalt 10843,80 €, momsfri andel 8745 €, 24 % moms 2098,80 €).
Kursavgiften kan faktureras i sex rater.
Fakturering sker via Edunova Ab

OBS! Vid anmälan förbinder du dig att betala utbildningsavgiften.

 

Har du problem med anmälan, kontakta fortbildningsservice@novia.fi

 

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

18.09.2023 - 17.10.2025

Kursavgift

8745,00 €