VVS-planering, 75 sp

 

VVS-planering
Inriktning inom ingenjör (YH) studier


Målgrupp
Primär målgrupp är personer som studerar till Ingenjör (YH)  inom byggnadsteknik eller något annat lämpligt teknikområde närliggande till bygg och VVS och som önskar få kompetens för VVS-planering. 


Kriterier för antagning
Ingenjörsstuderande inom byggnadsteknik eller något annat lämpligt teknikområde närliggande till bygg och VVS.


Ansökan om studieplats
Ansökningstid 10.10 – 31.10.2022
Ansökan görs på webben via denna webbbutik. 

Målsättning
Avlagd fortbildning i kombination med lämplig högskoleexamen och arbetserfarenhet ger möjlighet att erhålla behörighet som projekterare för krävande VVS projekteringsuppgifter.

Innehållsbeskrivning
Studiehelheten har 10 studieplatser och gennomförs integrerat inom dagstudieutbildningen för byggnads- och samhällsteknik, Ingenjör (YH), Raseborg.
En del kurser förutsätter förkunskaper, vilka fås genom att avlägga kurserna i planerad ordning.
Studiehelheten omfattar studier i VVS-teknik och -projektering, som ger kompetens för krävande VVS-projektering.

Studiehelheten uppfyller krav i Miljöministeriets anvisning MM2/601/2015 och FISEs behörighetskrav och -kriterier för krävande projektering av vatten- och avloppsteknik samt ventilation.


Plan för genomförandet

Hösten 2022
 (3 sp):
Grunder inom VVS och husteknik, 3sp

Våren 2023 (8 sp):
Inomhusklimat och sunda hus, 3sp
Termodynamik, 5 sp

Hösten 2023 (19 sp):
Byggnadsmekanik 1, 5sp
Projektsstyrning och kvalitetssäkring, 3sp
Strömningslära, 3sp
Värmeöverföring och värmeväxlare, 3sp
Uppvärmning och värmedistribution, 5sp

Våren 2024 (23 sp):
Fjärrvärme och fjärrkyla 5 sp
Vatten- och avloppsteknik, 5sp
Kylteknik och värmepumpar, 5sp
Företagsförlagd VVS-projektering, 8sp

Hösten 2024 (8 sp):
Reglerteknik och fastighetsautomation, 3sp
Ventilation och luftkonditioneringsteknik, 5sp

Våren 2025 (14 sp)
VVS-projektering och -systemdokumentation i BIM, 3sp
Förnybar energi, 3sp
Inomhusklimat- och energisimulering, 5sp
International HVAC Engineering, 3sp

Genomförande och tider
Studierna inleds 24.10.2022 och avslutas 31.07.2025.
Studierna är dagsstudier
Undervisning ordnas i regel som närstudier på campus Raseborg. 

 

Kontaktpersoner:
Toni Pölönen, toni.polonen(a)novia.fi
Mats Lindholm, mats.lindholm(a)novia.fi

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

24.10.2022 - 31.07.2025

Kursavgift

Ingen avgift

Plats

NOVIA - RASEBORG
00000 Raseborg