Bildhantering och rörlig media, 5 sp

Bildhantering och rörlig media, 5 sp

Tid och plats:
Online onsdagar 8.3.-11.5.2023 kl 16-18.

Målgrupp:
Studerande inom företagsekonomi.

Innehåll:

 • digitala publikationer
 • grunderna i bildhantering
 • grunderna i grafisk design
 • grunderna i videoeditering
 • grunderna i publicering
 • grunderna i webbteknik

Mål:

Studerande:

 • kan redigera bilder med ett bildhanteringsprogram
 • kan producera grafik med ett program för grafisk design
 • kan producera och editera videomaterial
 • kan producera publikationer med ett ombrytningsprogram
 • förstår hur webbteknik fungerar och kan producera webbsidor

Förkunskaper:
IT-verktyg eller motsvarande.

Pris:
Högskolestuderanden studerar gratis.

Lärare: Linda Jönn, Linda.Jonn@novia.fi 

Kursspråk

Engelska, Svenska

Tidpunkt

08.03.2023 - 11.05.2023

Kursavgift

Ingen avgift