Finansiering och investering, 3 sp

Finansiering och investering, 3 sp

Tid och plats:
Online torsdagar 13.4.-18.5.2023 kl 16-18

Målgrupp:
Studerande inom företagsekonomi.

Innehåll:

  • Finansierings- och värdepappersmarknaden, olika finansieringsinstrument, investerings- och finansieringskalkyler och riskhantering

Mål:

Studerande:

  • känner till finansierings- och värdepappersmarknadens verksamhet samt de centrala finansieringsinstrumenten
  • kan uppgöra investerings- och finansieringskalkyler
  • känner till riskhanteringen och dess betydelse vid finansierings- och investeringsbeslut

Pris:
Högskolestuderanden studerar gratis.

Förkunskaper:
Bokföring och bokslut, Ekonomiplanering 

Lärare: Jörgen Strid, Jorgen.Strid@novia.fi 

Lediga platser

Nej

Kursspråk

Engelska, Svenska

Tidpunkt

13.04.2023 - 18.05.2023

Kursavgift

Ingen avgift