Marknadsanalys och statistik, 5 sp

Marknadsanalys och statistik, 5 sp

Tid och plats:
Online tisdagar 28.3.-16.5.2023 kl 16-18.

Målgrupp:
Studerande inom företagsekonomi.

Förkunskaper:
Ekonomisk matematik eller motsvarande.

Mål:

Studerande:

  • behärskar processen och verktygen för att praktiskt kunna genomföra en marknadsanalys
  • kan presentera resultatet av en marknadsanalys
  • känner till vanliga grundbegrepp inom statistik och sannolikhetslära och behärskar enkla beräkningar
  • kan läsa och ta fram data ur statistik och utnyttja den i marknadsanalys
  • känner till grunderna om diskreta och kontinuerliga fördelningar samt deras praktiska användning
  • känner till grunderna i statistiska skattningar samt begrepp som osäkerhet och konfidensintervall

Innehåll:
- marknadsanalys
- sannolikhetslära
- fördelningar
- skattningar och hypotesprövning
- projekt inom marknadsanalys
- presentation och åtgärdsplan på basen av projektetLärare: Annemari Andrésen och Ray Pörn, Annemari.Andersen@novia.fi, Ray.Porn@novia.fi 

Kursspråk

Engelska, Svenska

Tidpunkt

28.03.2023 - 16.05.2023

Kursavgift

Ingen avgift