Kompetenshöjande fortbildning i akut geriatrik, 3 sp

Känner du till hur akuta sjukdomstillstånd påverkar den äldre? Vill du stärka din kompetens i hur dessa tillstånd kan förebyggas?

Människans livslängd ökar och idag lever man länge med sina sjukdomar. Hos den äldre människan fungerar fysiologin annorlunda, kroniska sjukdomar är vanliga och läkemedlen många. Kognitiva sjukdomar påverkar den äldres förmåga att klara sig i vardagen och risken att drabbas av konfusion är större.

Målgrupp och innehåll:

Fortbildningen riktar sig till sjukskötare som arbetar inom äldreomsorgen (bäddavdelning, hemvård, hemservice, serviceboenden) och syftar till att ge: 

 • fördjupade kunskaper om akuta sjukdomstillstånd och bedömning av dessa
 • hälsorisker hos den äldre
 • de vanligaste kroniska sjukdomarna hos den äldre och deras betydelse vid akuta tillstånd
 • läkemedelsrelaterade problem i vården av den äldre
 • prevention av iatrogena skador

Undervisningen består av föreläsningar, gruppreflektioner och självständiga studier. Deltagaren skall även under kursens gång göra upp en egen plan för hur det akuta omhändertagandet av den äldre kunde förverkligas på den egna arbetsplatsen på basen av kursens innehåll.

Tidpunkt:

Kursen förverkligas helt digitalt under sex tillfällen enligt följande tidtabell:

 • 3.4 kl.14.00-16.00
 • 11.4 kl.14.00-16.00
 • 19.4 kl.14.00-16.00
 • 25.4 kl.14.00 -16.00
 • 2.5 kl 14.00-16.00
 • 17.5 kl.14.00-16.00

Kursavgift: 45€

Utbildare:
Sirkku Säätelä, lektor i klinisk vård och Marica Hinders, lektor i vård

Kontaktperson:
Camilla Pitkänen, camilla.pitkanen@novia.fi , 050-4784679

Lediga platser

Nej

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

13.02.2023 - 17.05.2023

Kursavgift

45,00 €