Entreprenörskap inom social- och hälsovård, 5 sp

Entreprenörskap inom social- och hälsovård/Entrepreneurship in Social and Health Care

Målgrupp:
Studerande inom hälsa- och välfärd. 

Mål:

Studerande:

  • har insikter i entreprenörskap och företagande inom social-och hälsovårdsbranschen
  • har grundläggande kunskaper kring grundande av företag
  • utvecklar färdigheter i planering och genomförande av affärsverksamhetsplan
  • utvecklar förståelse för förtagande, entreprenörskap och sociala innovationer
  • kan identifiera och utveckla det inre ledarskapet

Innehåll:

  • Entreprenörskap och inre ledarskap
  • Innovation inom social- och hälsovård
  • Företagande
  • Praktiskt entreprenörskap

Förverkligande:
Onlinestudier. Information om kursen meddelas innan kursstart. 

Förkunskaper:
Inga förkunskaper.

Tid:
1.5-31.8.2023

Språk:
Svenska

Bedömning:
Inlärningsuppgifter som beskrivs närmare på Moodle, Vitsordsskala 1-5.

Kursavgift:
CampusOnline studerar kostnadsfritt.

Kontaktperson:
Nanette Westergård, nanette.westergard@novia.fi   

Lediga platser

Nej

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

01.05.2023 - 31.08.2023

Kursavgift

Ingen avgift