Kris- och traumaarbete inom sociala området, 5 sp

Kris- och traumaarbete inom sociala området / Crisis and Trauma Work in Social Care

Målgrupp:
Studerande inom hälsa- och välfärd. 

Mål:

Studerande:

 • har kunskap om traumamedveten omsorg (TMO)
 • har förståelse om bemötandets betydelse i arbetet med personer som upplevt kris eller trauma
 • har kunskaper i att stöda och förstå barn och unga som upplevt kris och/eller trauma
 • kan identifiera risker och konsekvenser av upplevd kris och/ eller trauma
 • kan tillämpa olika metoder i kris- och traumaarbete

Innehåll:

 • Traumamedveten omsorg (TMO)
 • Sorgeprocessen
 • Barn och trauma
 • Bemötande vid kris och trauma
 • Respekt för barns fattningsförmåga
 • Psykisk första hjälp
 • Kristeori
 • Traumats konsekvenser
 • Debriefing
 • Sekundär traumatisering / Empatitrötthet
 • Resiliens

Förverkligande:
Kursen förverkligas Online via Moodle. Studerande får avlägga uppgifterna enligt egen tidtabell under kurstiden 1.5 - 31.8.2023. Ingen schemalagd undervisning ingår i kursen. Studerande får information gällande kursstart per mail av kursansvarig lärare. Kursanvsarig lärare tillgänglig för frågor och handledning under tiden 1.5 - 16.6.2023. 

Förkunskaper:
Inga förkunskaper.

Tid:
1.5-31.8.2023

Språk:
Svenska

Bedömning:
Individuell feedback på studerandes examinationsuppgifter ges på kursens Moodle-plattform. Bedömning av examinationsuppgifter sker under tidsperioden 11.9 - 30.9.2023.

Kursavgift:
CampusOnline studerar kostnadsfritt.

Kontaktperson:
Viktor Matintupa, epost: viktor.matintupa@novia.fi 

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

01.05.2023 - 31.08.2023

Kursavgift

Ingen avgift