SoMe marknadsföring, 2 sp

Inom projektet KompetensBoost jobbar Yrkeshögskolan Novia, Axxell, Yrkesakademin i Österbotten, Optima och Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland tillsammans med arbetslivet för att erbjuda kortkurser i turism- och restaurangbranschen i Egentliga Finland, Österbotten och Västra Nyland. 

Projektet erbjuder kompetensutveckling inom företagande och service, digitalisering, ledarskap, restaurangkunskap och kultur och språk.

KompetensBoost vill svara på branschens behov av arbetskraft, samtidigt som vi erbjuder personer med intresse för turism och restaurang en möjlighet att med låg tröskel komma in i arbetslivet.

Kurshelheterna går i tre omgångar, våren och hösten 2023 samt våren 2024.

Kursens målsättning:
En tredjedel av alla inlägg i de sociala mediaplattformarna är betalda inlägg. Om du funderar över hur du ska lyckas med att nå ut till dina kunder med dina budskap och värdeerbjudanden i some-djungeln är denna kurs lämpad för dig.

Lärandemål:

  • Får en översikt i de vanligaste plattformarna, inklusive popularitet hos olika kundsegment

  • Får en insyn i vad betald annonsering innebär i form av en investering för företagets framtid

  • Lär sig testa och mäta sina aktiviteter på SoMe, och dra slutsatser utifrån dessa

  • Skapar en förståelse för konvertering och optimering

Förkunskaper:
Intresse för social media och marknadsföring. I övrigt krävs inga förkunskaper.

Utförande:
Distansundervisning (online), mellan närstudietillfällena gör deltagarna uppgifter.

Tidtabell:
14.4 – 24.4. 2023

  • 14.4. kl. 10.00-12.00, Teams  

  • 17.4. kl. 14.00-16.00, Teams 

  • 24.4. kl. 14.00-16.00, Teams 

Bedömning:
Underkänt/godkänt. Tre inlämnade uppgifter.

Avgift: Kostnadsfri kurs.

Lärare och kontaktperson:
Kim Friman, kim.friman@novia.fi 

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

14.04.2023 - 24.04.2023

Kursavgift

Ingen avgift