Hållbart strategiskt ledarskap, 1 sp

Inom projektet Cirkus – Cirkulär ekonomi och digitalisering – hållbar utveckling för småföretag samarbetar Yrkeshögskolan Novia, Axxell, Yrkesakademin i Österbotten och Optima. Vi erbjuder tillsammans kurspaket med skräddarsydda kortkurser för att möta småföretagens behov. Alla skolors kurspaket finns i sin helhet på sidan cirkus.fi

Kurshelheterna går i två omgångar, våren och hösten 2023 samt våren 2024. 

Primära målgruppen är småföretag. All verksamhet inom projektet har en stark anknytning till omställningar; attitydförändringar och insikter till hur cirkulärt-tänkandet gynnar och effektiverar företagsverksamhet, samtidigt som det stöder Finlands målsättningar för en mer hållbar framtid.  CIRKUS är ett 2,5 årigt projekt som finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning och förverkligas i samarbete mellan utbildningsanstalter och arbetslivet.  

_________________________________________________________________________
 
Hållbart strategiskt ledarskap, 1 sp

Målgrupp: Ledare inom industri och näringsliv.

Lärandemål: Målet är att deltagarna har en grundläggande kännedom om och insikt i socialt och ekologiskt hållbart ledarskap. Vidare ska kursen ge en inblick i vad som förväntas av moderna företag och ledare i dessa frågor.

Förverkligande: Kursen förverkligas i form av inbandade föreläsningar på Teams, fallstudier och övningsarbeten i anknytning till det egna företaget. Kursarbeten görs i Novias kursplattform Moodle.

Tidpunkt: 24 april – 5 maj 2023

Rubriker:

  • Hållbarhetens begrepp; vad menas med socialt och ekologiskt hållbart
  • ledarskap?
  • Inom social hållbarhet, vad förväntar sig de nya generationerna (genY och framåt) av sina arbetsgivare för att knyta an med ett starkt psykologiskt kontrakt. Konkurrensen om arbetskraft bara ökar.
  • Doughnut Economy, hållbarhetens gränser.
  • ”Triple Bottom Line”, praxis och rapportering.
  • FN:s 17 hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals (SDG), vad betyder de för oss i praktiken?

Bedömning: Godkänd/kompletteras/underkänd

Litteraturförslag: Förutom källor rekommenderade av läraren i samband med kursens förverkligande rekommenderas följande:

  • Mårtensson, K., Westerberg, K (2017) Miljöstrategiskt arbete – Företaget i det nya strategiska landskapet, Stockholm, Liber.
  • Cavico, F., J., Bahaudin, G., M. (2016) Developing a Legal, Ethical and Socially Responsible Mindset for Sustainable Leadership, Davie, Florida, US, ILEAD Academy.
  • Lawrence, J., T., Beamish, P., W. (2013) Globally Responsible Leadership – Managing According to the UN Global Compact, London, UK, Sage.

Lärare/kontaktperson: Roger Nylund, roger.nylund@novia.fi, +358 505 272 281

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

24.04.2023 - 05.05.2023

Kursavgift

Ingen avgift