Riskhantering, 1 sp

Inom projektet Cirkus – Cirkulär ekonomi och digitalisering – hållbar utveckling för småföretag samarbetar Yrkeshögskolan Novia, Axxell, Yrkesakademin i Österbotten och Optima. Vi erbjuder tillsammans kurspaket med skräddarsydda kortkurser för att möta småföretagens behov. Alla skolors kurspaket finns i sin helhet på sidan cirkus.fi

Kurshelheterna går i två omgångar, våren och hösten 2023 samt våren 2024. 

Primära målgruppen är småföretag. All verksamhet inom projektet har en stark anknytning till omställningar; attitydförändringar och insikter till hur cirkulärt-tänkandet gynnar och effektiverar företagsverksamhet, samtidigt som det stöder Finlands målsättningar för en mer hållbar framtid.  CIRKUS är ett 2,5 årigt projekt som finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning och förverkligas i samarbete mellan utbildningsanstalter och arbetslivet.  

________________________________________________________________________________
 
Riskhantering, 1 sp

Målgrupp: Ledare inom industri och näringsliv.

Lärandemål: Målet är att deltagarna erhåller en översikt i aktuella risker, cases, samt teorier och metoder inom riskhantering. Vidare kommer kursen ge en inblick i vad som förväntas av moderna företag och ledare i dessa frågor.

Förverkligande: Kursen förverkligas i form av inbandade föreläsningar på Teams, föreläsningar, fallstudier (cases), och övningsarbeten i anknytning till det egna företaget. Kursarbeten utförs i Novias kursplattform Moodle. Delar av undervisningen i kursen hålls på engelska språket.

Tidpunkt: 6 - 24 maj 2023

Rubriker:

  • Vad är Riskhantering 
  • Varför RM ? 
  • Moduler i RM, cases, teorier och metoder i RM. 

Bedömning: Godkänd/kompletteras/underkänd

Litteraturförslag: Förutom undervisningsmaterial, källa rekommenderad av läraren i samband med kursen:

  • Någon av upplagorna i: Brealey & Myers. Principles of Corporate Finance.

Lärare/kontaktperson: Thomas Finne, thomas.finne@novia.fi 

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

06.05.2023 - 24.05.2023

Kursavgift

Ingen avgift