Marknadsföring och försäljning av naturfiber, 5 sp

Kursen "Marknadsföring och försäljning av naturfiber, 5 sp" är en del av modulen Produktion och förädling av naturfiber, 15 sp som är en fortbildningsutbildning till stöd för kontinuerligt lärande och fungerar samtidigt som en studiehelhet som kan tillgodoräknas inom Yrkeshögskolan Novias examensgivande agrologutbildning. Kursen erbjuds nu även som en fristående kurs. 

Kursens innehåll:

  • kundgrupper och försäljningskanaler
  • naturfibertypernas värdekedja
  • produktinnovation och nya användningsområden för naturfiber
  • ekonomi och lönsamhet

Lärandemål:

Den studerande:

  • känner till kundgrupper och försäljningskanaler
  • förstår naturfibertypernas unika konkurrensfördelar och värdekedja
  • kan medverka i produktinnovation och produktutveckling för att skapa nya användningsområden för naturfiber
  • kan beakta naturfiberproduktionens och -förädlingens ekonomi och lönsamhet


Bedömningskriterier:
Kursen bedöms som Godkänd/Underkänd på basen av godkänd hemtentamen och godkända projektuppgifter.

Tidpunkt för kurs:
9.10 - 31.12 2023

Kursavgift: 75€

Kontaktperson:
Frågor gällande kursen kan riktas till lars.fridefors@novia.fi  

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

09.10.2023 - 31.12.2023

Kursavgift

75,00 €