Riskhantering, 1 sp

OBS! Denna kurs har inhiberats.

Befrämjande av digitalisering och grön övergång är en del av Finlands plan för hållbar tillväxt som stödjer ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt.

Inom projektet Digitalisering och grön övergång samarbetar Yrkeshögskolan Novia med Vasa yrkeshögskola (Vamk). Vi erbjuder tillsammans kurspaket med skräddarsydda kortkurser för att möta småföretagens behov. Projektets syfte är att påskynda konkurrenskraft, investeringar, höjande av kompetensnivå samt forskning, utveckling och innovationer.

Primära målgruppen är småföretag. Kurshelheterna går i två omgångar, våren och hösten 2023 samt våren 2024.
________________________________________________________________________________
 

Målgrupp: 
Småföretagare

Lärandemål:
Målet är att deltagarna erhåller en översikt i aktuella risker, cases, samt teorier och metoder inom riskhantering. Vidare kommer kursen ge en inblick i vad som förväntas av moderna företag och ledare i dessa frågor.

Förverkligande:
Kursen förverkligas i form av inbandade föreläsningar på Teams, föreläsningar, fallstudier (cases), och övningsarbeten i anknytning till det egna företaget. Kursarbeten utförs i Novias kursplattform Moodle. Delar av undervisningen i kursen hålls på engelska språket.

Tidpunkt: 
Hösten 2023?

Innehåll:

  • Vad är Riskhantering 
  • Varför RM ? 
  • Moduler i RM, cases, teorier och metoder i RM. 

Bedömning: Godkänd/kompletteras/underkänd

Litteraturförslag:
Förutom undervisningsmaterial, källa rekommenderad av läraren i samband med kursen:

  • Någon av upplagorna i: Brealey & Myers. Principles of Corporate Finance.

Kontaktperson:
Thomas Finne, thomas.finne@novia.fi 

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

04.09.2023 - 30.09.2023

Kursavgift

Ingen avgift