Naturbaserade aktiviteter för främjande av arbetshälsa, 1 sp 

De hälsofrämjande effekterna av djur- och naturkontakt har med stöd av forskning visats vara många. Kontakten med djur och natur kan bland annat erbjuda möjlighet till återhämtning och ökat välmående. De positiva effekterna av naturbaserade aktiviteter kan tillvaratas i utvecklandet av ett hållbart arbetsliv och komma till nytta inom många verksamhetsformer.  

Välkommen med på kursen där du får lära dig mer om tillvaratagande av naturbaserade aktiviteters inverkan och effekt samt implementering av naturbaserade metoder för främjande av arbetshälsa.   

Kursen genomförs inom projektet Hälsoskogen - ett pilotprojekt i Österbotten som finansieras av ESF (Europeiska Socialfonden).  

Målgrupp: 
Personal inom social- och hälsovård, välfärdsområdets personal, kommunanställda och andra intresserade.  
 
Målsättning
Studerande: 

 • har kännedom om naturbaserade verksamhetsformer 
 • har förståelse för naturbaserade aktiviteters inverkan och effekt 
 • har grundläggande kompetens i att främja arbetshälsa med hjälp av naturen 
 • känner till forskningsresultat om hälsoeffekterna av naturbaserade aktiviteter 

Utbildningens innehåll:

 • Naturbaserade verksamhetsformer 
 • Grunderna i hälsofrämjande effekter av djur- och naturkontakt 
 • Främjande av arbetshälsa och återhämtning med naturbaserade metoder
 • Metoder för främjande av egen arbetshälsa på arbetstid, tex. utekontor och walk and talk 

Studiernas uppbyggnad: 
Kursen förverkligas genom digitala närstudietillfällen enligt följande tidtabell: 

 • Datum 1: 12.9 kl. 15–18 
 • Datum 2: 28.9 kl. 15–18 
 • Datum 3: 10.10 kl. 15–18 Obs! Uteträff med övningar 
 • Datum 4: 26.10 kl. 15–18
 • Datum 5: 16.11 kl. 15–18 

Under kursens tredje närstudietillfälle träffas vi i naturen och testar några av de naturbaserade verksamhetsformerna tillsammans. Plats för träffen (Vasa/Korsholm) meddelas senare.  
Den som inte har möjlighet att delta på plats får en egen praktisk uppgift att göra ute i naturen. 
 
För godkänd kurs förutsätts aktivt deltagande och genomförande av kursens inlämningsuppgift.  

Undervisningsspråk: 
Svenska 
 
Tidpunkt: 
Kursen pågår 12.9-30.11.2023 
  
Kursen är avgiftsfri. 

Kontaktperson:  
Nanette Westergård, nanette.westergard@novia.fi /+358 50 534 4790

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

12.09.2023 - 30.11.2023

Kursavgift

Ingen avgift