Batterikompetens, 30 sp

Den gröna omställningen i samhället med ökande antal elbilar och energilagring av el i batterier gör att produktionen av batterier behöver utökas i Europa. Även här i Vasa planeras en verksamhet inom batteritillverkning genom Giga-Vasa projektet.

Är du intresserad av att få svar på frågor som, Hur fungerar ett batteri? Varifrån får man råmaterial till batterier? Vad avses med LFP, LCO, LMO i batterisammanhang? Hur tillverkar man ett litium-jonbatteri? Vad är viktigt i tillverkningen av den? Hur fungerar energilagring av el i batterier? Vad händer med batterierna efter att de är uttjänta?

I utbildningen Batterikompetens får du svar på dessa och många andra frågor om batterier. Genom att gå utbildningen får du en bred bild av hela värdekedjan för batterier från råmaterial, tillverkning, användning till återvinning.

_____________________________________________________________________________

Målgrupp:
Utbildningen Batterikompetens är riktad till personer i arbetslivet som vill få en inblick i hela värdekedjan för batteriteknik från råmaterial till färdig produkt, applikationer samt återbruk och återvinning av batterier. 
Studerande på Novia anmäler sig direkt via Peppi till kurserna.

Efter att du avslutat och blivit godkänd i alla kurser inom modulen får du ett modulintyg. 

Kursinnehåll:

Modulen Batterikompetens, 30 sp består av följande kurser:

 • Allmän batteriteknik, 5 sp
 • Batterikemi, 5 sp
 • Batteritillverkning, 3 sp
 • Energilagringssystem – batteri, 2 sp
 • Återbruk och återanvändning av batterier, 3 sp
 • Automation inom batteritillverkning, 5 sp
 • Arbete i en mångkulturell arbetsmiljö, 2 sp
 • Underhållsteknik, 5 sp

(För noggrannare kursbeskrivningar se information nedanför)

Tidtabell:
14.9.2023-31.5.2024

Förverkligande:
Online via Moodle samt föreläsningar i Teams. Föreläsningar ordnas ca 1 gång per vecka kvällstid och studierna lämpar sig för de som vill studera vid sidan av arbetet. 

Bedömning:
Godkänd/underkänd

Förkunskaper:
Inga förkunskaper

Modulen är avgiftsfri.

Kontaktperson:
Boris Ståhl, Boris.Stahl@novia.fi 

Yrkeshögskolan Novia förbehåller sig rätten till ändringar i kursinnehållet samt förverkligandet.

_______________________________________________________________________________________

Allmän batteriteknik, 5 sp

Innehåll:

 • grundläggande elteknik inom batteriteknik
 • batterityper enligt form
 • batteriers kapacitet
 • batteriparametrar
 • lagring och hantering av batterier

Tidtabell:
14.9-12.10.2023 

Föreläsningstillfällen:

 • 14.9 kl. 15.30-18
 • 21.9 kl. 15.30-18
 • 28.9 kl. 15.30-18
 • 5.10 kl. 15.30-18
 • 12.10 kl. 15.30-18

___________________________________________________________________________________________

Batterikemi, 5 sp

Innehåll:

 • grundläggande kemi och elektrokemi
 • basbegrepp inom kemin som är väsentliga för att förstå batteriers uppbyggnad
 • batteriets historia
 • batterityper enligt kemisk sammansättning
 • framtidens batterier

Tidtabell:
26.10-23.11.2023

Föreläsningstillfällen:

 • 26.10 kl.15.30-18
 • 2.11 kl. 15.30-18
 • 9.11 kl 15.30-18
 • 16.11 kl. 15.30-18
 • 23.11 kl. 15.30-18

__________________________________________________________________________________________

Batteritillverkning, 3 sp

Innehåll:

 • tillgång till råmaterial
 • tillverkning av anod- och katodmaterial
 • tillverkningsmetoder för elektroder
 • montering och färdigställande av celler
 • säkerhetsaspekter i samband med tillverkning och transport

Tidtabell:
30.11-14.12.2023

Föreläsningstillfällen:

 • 30.11 kl. 15.30-18
 • 7.12 kl. 15.30-18
 • 14.12 kl. 15.30-18

__________________________________________________________________________________________

Energilagringssystem – batteri, 2 sp

Innehåll:

 • principerna för användning av energilagringssystem med batterier
 • användningssyfte
 • komponenter och uppbyggnad
 • DC-AC-DC omvandling
 • säkerhetsaspekter

Tidtabell:
4.1-31.1.2024

Föreläsningstillfällen:

 • 4.1 kl. 15.30-18
 • 11.1 kl. 15.30-18

___________________________________________________________________________________________

Återbruk och återanvändning av batterier, 3 sp

Innehåll:

 • hur urbruktagna batteripaket och använda batterier kan återanvändas för andra användningsändamål
 • på vilket sätt kan man återanvända batterierna och ta tillvara viktiga råmaterial  

Tidtabell:
18.1-29.2.2024

Föreläsningstillfällen:

 • 18.1 kl. 15.30-18
 • 25.1 kl. 15.30-18
 • 1.2 kl. 15.30-18

____________________________________________________________________________________________

Automation inom batteritillverkning, 5 sp

Innehåll:

 • Tillverkningen av batterier är en högautomatiserad industriprocess 
 • allmänna uppbyggnaden och funktionen av ett industriellt automationssystem med fokus på batteritillverkning

Tidtabell:
8.2-14.3.2023

Föreläsningstillfällen:

 • 8.2 kl. 15.30-18
 • 15.2 kl. 15.30-18
 • 22.2 kl. 15.30-18
 • 7.3 kl. 15.30-18
 • 14.3 kl. 15.30-18

___________________________________________________________________________________________

Arbete i en mångkulturell arbetsmiljö, 2 sp

Innehåll:

 • ger kännedom om kulturer och arbetssätt
 • teamarbete
 • respektfull kommunikation och växelverkan
 • förtroendeskapande arbetssätt så att du kan arbeta inom batterisektorn

Tidtabell:
21.3-31.5.2024

Föreläsningstillfällen:

 • 21.3 kl. 15.30-18
 • 28.3 kl. 15.30-18

___________________________________________________________________________________________

Underhållsteknik, 5 sp

Innehåll:

 • Kursen underhållsteknik fokuserar på ett funktionssäkerhetsinriktat underhåll
 • underhållsprocesser och -data
 • förebyggande underhåll och verktyg som behövs inom batteritillverkning

Tidtabell:
4.4-31.5.2024

Föreläsningstillfällen:

 • 4.4 kl. 15.30-18
 • 11.4 kl. 15.30-18
 • 18.4 kl. 15.30-18
 • 25.4 kl. 15.30-18
 • 2.5 kl. 15.30-18
   

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

14.09.2023 - 31.05.2024

Kursavgift

Ingen avgift