Byggmästare till ingenjör

Institutionen för teknik och sjöfart vid Yrkeshögskolan Novia erbjuder fortbildning i byggnadsteknik på ingenjörsnivå. Dessa ger möjlighet att avlägga delar av ingenjörsexamen (YH) vid sidan av arbetet. 

Studierna är indelade i två helheter: 

1. I första delen, till vilken den här anmälan riktas, antas du som Öppna YH studerande.

Som studerande vid Öppna Yrkeshögskolan avlägger du minst 45 sp gemensamma studier, beroende på examensinriktning. Den här delen beräknas ta ca 1 år beroende på tidigare arbetserfarenhet samt tidigare studier. 

2. Till andra delen antas du, efter avlagda gemensamma studier inom öppna yrkeshögskolan, till examensinriktade studier. 

Som examensstuderande avlägger du resterande yrkesinriktade studier, inklusive examensarbete tillsammans med heltidsstuderande under dagtid. Möjlighet att avlägga resterande del av studierna på distans finns. 
 
Antagningen till examensinriktade studier sker via en separat antagning vilket betyder att du inte behöver delta i ett urvalsprov. Du får en studieplats för att färdigställa examen på basen av de kurser du avlagt vid öppna yrkeshögskolan. 

Den här delen beräknas ta ca 1 år, beroende på tidigare arbetserfarenhet, studier samt egna ambitioner. 
För att antas till examensinriktade studier krävs att du avlagt studier inom  byggmästare-utbildning  minst 180 sp eller avlagd examen. Prioritering för antagning är i följande ordning; byggmästarexamen, poäng inom byggmästarexamen och teknikerexamen. 
 ________________________________________________________________________________________________________
 
Studiernas genomförande: 
Studierna är deltidsstudier och kan avläggas vid sidan av arbete. Undervisningen, d.v.s föreläsningar, sker mestadels på distans. Om andra tidpunkter och närstudiedagar överenskommes separat. 
 
De föreläsningar som ges i form av kontaktundervisning ordnas främst på campus i Vasa. Laborativa kursinslag arrangeras enligt överenskommelse i laboratorier på campus i Vasa. 

Individuell studieplan: 
Alla studerande gör upp en preliminär individuell studieplan. Inom ramen för din studieplan tar vi i beaktande dina tidigare studier och arbetserfarenheter. 

Studietakt: 
Studierna är upplagda så att du kan avlägga 15–20 sp per termin. Vill du gå snabbare framåt är du välkommen att delta i motsvarande kurser i Vasa, tillsammans med studerande inom ordinarie ingenjörsutbildning. 

Målet med Byggmästare till ingenjör är att ge kompletterande kompetenser för en byggnadsingenjörs examen inom byggnadsproduktion. 

I studierna ingår bland annat grundkurser i matematik, energiteknik samt teknisk ritning (CAD) och rapportering, kurser i automations- och informationsteknik samt i produktions- och företagsekonomi. 
 
Examen inom konstruktion förutsätter att den studerande avlägger tilläggskurser dagtid tillsammans med dagstuderande för att uppnå nivån för krävande projekteringsuppgifter. 

Avgiften för modulen är 200€.

Tidtabell:
1.9.2023-31.7.2024

Du bör i ansökan ladda upp en bilaga på examensbetyg eller prestationsutdrag på 180 sp inom byggmästare för att kunna bli antagen till denna modul. 

Har du frågor om innehållet i studierna kan du kontakta Kenneth Julin: kenneth.julin@novia.fi 

Frågor om hur det är att studera hos oss eller om antagning kan du rikta till Martina Englund-Perälä: martina.englund-perala@novia.fi  

Varmt välkommen med anmälan! 

Yrkeshögskolan Novia förbehåller sig rätten till ändringar i kursinnehållet, tidtabell samt förverkligandet.

 

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

01.09.2023 - 31.07.2024

Kursavgift

200,00 €