Arbete i en mångkulturell arbetsmiljö, 2 sp

Kursen Arbete i en mångkulturell arbetsmiljö, 2 sp är en del av helheten Batterikompetens, 30 sp. Denna anmälan gäller ifall du endast vill gå någon enskild kurs från helheten. För endast en kurs fås inget modulintyg.  

___________________________________________________________________________________________

Målgrupp:

Kursen är riktad till personer i arbetslivet eller med intresse för batteriteknik. 

Innehåll:

  • ger kännedom om kulturer och arbetssätt
  • teamarbete
  • respektfull kommunikation och växelverkan
  • förtroendeskapande arbetssätt så att du kan arbeta inom batterisektorn

Tidtabell:
21.3-31.5.2024

Föreläsningstillfällen:

  • 21.3 kl. 15.30-18
  • 28.3 kl. 15.30-18

Förverkligande:
Online via Moodle samt föreläsningar i Teams. Föreläsningar ordnas ca 1 gång per vecka kvällstid och studierna lämpar sig för de som vill studera vid sidan av arbetet. 

Bedömning:
Godkänd/underkänd

Förkunskaper:
Inga förkunskaper

Kursen är avgiftsfri.

Kontaktperson:
Boris Ståhl, Boris.Stahl@novia.fi  

Yrkeshögskolan Novia förbehåller sig rätten till ändringar i kursinnehållet samt förverkligandet.

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

21.03.2024 - 31.05.2024

Kursavgift

Ingen avgift