Grunder i socialt arbete, 5 sp

Kurskod: SO22SAP6-3003 (Är du examensstuderande på Novia kan du anmäla dig direkt i Peppi

Kursens lärandemål:
Studerande

  • känner till de teoretiska grunderna för socialt arbete, dess målgrupper och verksamhetsformer.
  • utvecklar ett professionellt och klientcentrerat förhållningssätt till utsatta individer och grupper i samhället.

Kursens innehåll:

  • Mänskliga rättigheter och jämlikhet
  • Centrala definitioner och begrepp
  • Socialt arbete på individ-, familje-, grupp- och samhällsnivå
  • Det sociala arbetets målgrupper och verksamhetsformer
  • Klientprocessen
  • Delaktighet, maktfördelning och professionalitet i socialt arbete

Förkunskapskrav:
Inga förkunskapskrav 

Kurstid: 5.10-24.11.2023

Närstudier:
5.10.2023 kl. 10.15-17
9.11.2023 kl. 13.15-16
10.11.2023 kl. 8.15-17

Plats: Närstudier ordnas på Campus i Åbo. 

Bedömning: Vitsord 0-5  

Kursavgift: 75€

Kursansvarig:
Sofia Saloranta, Sofia.Saloranta@novia.fi 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i tidsplan och schema.

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

05.10.2023 - 24.11.2023

Kursavgift

75,00 €