Grunder i sociologi, 5 sp

Kurskod: SO22SAP7-3003 (Är du examensstuderande på Novia kan du anmäla dig direkt i Peppi) 

Kursens lärandemål:: 
Studerande

  • känner till sociologins centrala teoretiska och begreppsliga perspektiv
  • kan tolka och förklara förhållandet mellan individ och samhälle ur ett sociologiskt perspektiv
  • känner till aktuell sociologisk forskning

Kursens innehåll:

  • Centrala sociologiska begrepp och teorier
  • Sociologins klassiker
  • Sociologins forskningsområden
  • Relationen mellan människan och samhället
  • För samtiden centrala teman

Förkunskapskrav:
Inga förkunskapskrav

Kurstid: 15.12.2023-31.5.2024

Kursen förverkligas via självstudier och inlämningar i Moodle plattformen. 

Bedömning: Vitsord 0-5

Kursavgift: 75€

Kursansvarig:
Lilian Nordell, lilian.nordell@novia.fi 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i tidsplan och schema.

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

15.12.2023 - 31.05.2024

Kursavgift

75,00 €