Marknadsföring 101: Lär dig navigera i marknadsföringsdjungeln, 3 sp

Tidpunkt: 2.10.2023–30.4.2024 

Inom projektet KompetensBoost jobbar Yrkeshögskolan Novia, Axxell, Yrkesakademin i Österbotten, Optima och Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland tillsammans med arbetslivet för att erbjuda kortkurser i turism- och restaurangbranschen i Egentliga Finland, Österbotten och Västra Nyland. 

Projektet erbjuder kompetensutveckling inom företagande och service, digitalisering, ledarskap, restaurangkunskap och kultur och språk.

KompetensBoost vill svara på branschens behov av arbetskraft, samtidigt som vi erbjuder personer med intresse för turism och restaurang en möjlighet att med låg tröskel komma in i arbetslivet.

Kurshelheterna går i tre omgångar, våren och hösten 2023 samt våren 2024.


Målgrupp:

Kursen är avsedd för dig som vill lära dig marknadsföringens grunder på ett konkret sätt. Under kursens gång diskuteras vad marknadsföring innebär i praktiken, hur ett kundfokuserat värdeerbjudande utvecklas och kommuniceras till marknaden du vill nå ut till. Teori kombineras med praktisk tillämpning via vissa metoder. 

Kursinnehåll:

  • kursintroduktion
  • 4 resurstillfällen med olika uppgifter som följd
  • Utförs via egen affärsidé med koppling mot teori

Teman:

  • Affärsidé och värdeerbjudande
  • Kunder och marknader
  • Kundresa och marknadsföringskanaler
  • Slutprodukt: Business Model Canvas (BMC)

Krav på förhandskunskaper:
Inga förkunskaper

Förverkligande:
Online via Moodle

Bedömning:
Godkänd/underkänd

Kontaktperson:
kim.friman@novia.fi 

Kursen är avgiftsfri!

Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar i kursinnehåll och tidtabell

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

02.10.2023 - 30.04.2024

Kursavgift

Ingen avgift