Framgångsrikt ledarskap i serviceorganisationer - en kurs för dig, 2 sp

Tidpunkt: 2.11.2023–18.12.2023 

Inom projektet KompetensBoost jobbar Yrkeshögskolan Novia, Axxell, Yrkesakademin i Österbotten, Optima och Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland tillsammans med arbetslivet för att erbjuda kortkurser i turism- och restaurangbranschen i Egentliga Finland, Österbotten och Västra Nyland. 

Projektet erbjuder kompetensutveckling inom företagande och service, digitalisering, ledarskap, restaurangkunskap och kultur och språk.

KompetensBoost vill svara på branschens behov av arbetskraft, samtidigt som vi erbjuder personer med intresse för turism och restaurang en möjlighet att med låg tröskel komma in i arbetslivet.

Kurshelheterna går i tre omgångar, våren och hösten 2023 samt våren 2024.


Målgrupp:

Kursen är avsedd för dig som är i ledarställning inom turism eller service och vill förbättra ditt ledarskap specifikt under osäkra förhållanden. Du vill också stärka ditt arbetsgivarvarumärke och bli en bättre kommunikatör.

Kursinnehåll:

Deltagarna

  • reflekterar kring teori och utvärderar möjliga verktyg för ledare i dagens innovationssamhälle
  • utforskar employer branding (arbetsgivarvarumärke) och diskuterar konkreta tips och idéer hur företag kan rekrytera de bästa arbetstagarna, skapa en stark företagskultur och bibehålla sina arbetstagare

  • identifierar styrkor och utvecklingsbehov i det egna företaget

  • får information om rättigheter och skyldigheter för arbetsgivare och arbetstagare

Krav på förhandskunskaper:
Inga förkunskaper

Förverkligande:
Online via Moodle/Teams

Bedömning:
Godkänd/underkänd. Närvaro min. 3/4 tillfällen samt avklarade uppgifter 

Kontaktperson:
maria.engberg@novia.fi 

Kursen är avgiftsfri!

Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar i kursinnehåll och tidtabell

Lediga platser

Ja

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

02.11.2023 - 18.12.2023

Kursavgift

Ingen avgift