VVS-projektering, 75 sp

Vi öppnar upp ansökan med fem tilläggsplatser under perioden 24.6-30.8.
Reservera också gärna en plats i kö. Anulleringar kan komma.
Vi förbehåller oss rätten till små förändringar

______________

VVS-projektering
Fortbildning i krävande VVS-projektering för koldioxidneutralt byggande av sunda hus


Målgrupp
Primär målgrupp är personer med avlagd ingenjörsexamen inom byggnadsbranschen, som önskar få behörighet för VVS-projektering. Också personer med annan ingenjörsexamen eller högre examen i lämpligt teknikområde (till exempel maskin) kan ansöka om studieplats.


Kriterier för antagning

Krav:

  • Högskole-, eller annan tidigare motsvarande, examen inom byggbranschen eller lämpligt teknikområde.
  • Individuellt motivationsbrev med motiveringar till att få delta i fortbildningen
  • CV

Meriterande:

  • Arbetserfarenhet inom planering av byggnader motsv. heltidsarbete
    (1 år: 4 poäng, 2 år: 5 p, 3 år el. mer: 6 p)
  • Övrig arbetserfarenhet i bygg- eller VVS-branschen motsv. heltidsarbete
    (1 år: 1 p, 2 år: 2 p, 3 år el. mer: 3 p)
  • Tidigare branschrelaterade fortbildningar (1 p)


Ansökan om studieplats
Ansökningstid 17.5 – 23.6.2021
Ansökan görs på webben via denna webbbutik. Till ansökan bifogas CV och motivationsbrev. (ladda upp bilaga i pdf format)

Målsättning
Avlagd fortbildning i kombination med lämplig högskoleexamen och arbetserfarenhet ger möjlighet att erhålla behörighet som projekterare för krävande VVS projekteringsuppgifter.

Innehållsbeskrivning
Fortbildningen har 20 studieplatser och omfattar 75 studiepoäng fördelat på 15 kurser under 2,5 år.
En del kurser förutsätter förkunskaper, vilka fås genom att avlägga kurserna i planerad ordning.
Fortbildningen omfattar en helhet av studier i VVS-teknik och -projektering, som ger kompetens för krävande VVS-projektering.

Fortbildningen uppfyller krav i Miljöministeriets anvisning MM2/601/2015 och FISEs behörighetskrav och -kriterier för krävande projektering av vatten- och avloppsteknik samt ventilation.


Plan för genomförandet

Hösten 2021
(13 sp):
Termodynamik 5 sp
Vatten- och avloppsteknik 5 sp
Strömningslära 3 sp

Våren 2022 (13 sp):
Värmeöverföring och värmeväxlare 3 sp
Ventilation och luftkonditioneringsteknik 5 sp
Inomhusklimat- och energisimulering 5 sp

Hösten 2022 (13 sp):
Reglerteknik och fastighetsautomation 3 sp
Uppvärmning och värmedistribution 5 sp
Kylteknik och värmepumpar 5 sp

Våren 2023 (13+15 sp):
Fjärrvärme och fjärrkyla 5 sp
VVS-projektering och systemdokumentation i BIM 5 sp
Projektstyrning och kvalitetssäkring 3 sp
Individuellt projekt 15 sp

Hösten 2023 (8 sp):
Förnybar energi 3 sp
International HVAC Engineering 5 sp

Fortbildningen hålls på svenska

Genomförande och tider
Studierna inleds 1.9.2021 och avslutas 31.12.2023.
Studierna är deltidsstudier och upplägget lämpar sig för studier vid sidan av arbete.
Undervisning ordnas i regel som närstudier på campus Raseborg, men vid behov kan studerande delta i föreläsningarna på distans online.
Deltagande på distans är bundet till tiden då föreläsningar pågår och förutsätter att studerande använder dator och har dubbla datorskärmar för att kunna medverka i undervisningen.
Föreläsningar hålls två vardagseftermiddagar (15:00-18:00 / 17:00-19:30) varje vecka under terminerna.

Studierna är avgiftsfria, men berättigar inte till studiesociala förmåner.
Fortbildningen genomförs med bidrag från undervisnings- och kulturministeriet.

 

Kontaktperson:
Toni Pölönen, toni.polonen(a)novia.fi

Kursspråk

Svenska

Tidpunkt

01.09.2021 - 31.12.2023

Kursavgift

Ingen avgift

Bilagor

flyer