Småbarnspedagogik och socialpedagogik, 60 sp

Målgrupp:
Studierna riktar sig till dig som är Socionom (YH) och som vill komplettera din examen för att få behörighet som socionom inom småbarnspedagogik.  

Utbildningens uppbyggnad och innehåll 
Utbildningens omfattning är 6o sp och förverkligas på distans.

I studierna ingår:

  • teorikurser inom småbarns- och socialpedagogik,
  • ett lärdomsprov
  • praktik inom småbarnspedagogik. 

Kurser som ingår:
Grunder i småbarnspedagogik
, 5 sp
Resursförstärkande metoder inom småbarnspedagogik, 5 sp
Särskilt stöd inom småbarnspedagogiken, 5 sp
Stöd till barn och familjer inom utmanande livssituationer inom småbarnspedagogiken, 5 sp
Socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer, 5 sp
Barnskydd, ungdomsvård och familjearbete, 5 sp
Praktik:Fördjupad teoribaserad praktik, 15 sp
Examensarbete, 15 sp

Tidigare studier på högskolenivå kan tillgodoräknas och arbetserfarenhet eller annat kunnande kan valideras. 
Studietiden kan variera enligt individuell studieplanering.

 

Ansökan bör innehålla betyg över avlagda studier till Socionom (YH)
(bifogas till anmälan som bilaga i pdf format)

 

Efter avslutade studier fås ett intyg över de avlagda studierna.

Anmälan öppnad 1.9.2021Mer information
Susanne Davidsson, susanne.davidsson@novia.fi
+35844762 3373

Free spots

Yes

Course languages

Swedish

Dates

09.09.2021 - 31.12.2023

Price

200,00 €