Behörighetsgivande utbildning inom företagshälsovård 15 sp/socionomer 2 sp

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till dig som är hälsovårdare (YH) eller socionom (YH). Utbildningen omfattar 15 sp för en hälsovårdare och för socionomer 2 sp som en integrerad del av kursen. Arbetsuppgifter inom företagshälsovården ses som en fördel för hälsovårdare (YH) men det krävs ingen arbetserfarenhet. Är du utbildad socionom (YH) krävs tre års arbetserfarenhet.

INNEHÅLL

De behörighetsgivande utbildningarna inom företagshälsovård svarar mot de krav som avses i lagen om företagshälsovård (1383/2001) och stadsrådets förordning (708/2013).

Dessa kompetensområden ingår i förtagshälsovårdsutbildningen:

·       Företagshälsovårdens verksamhetsmiljö

·       Identifiering och bedömning av hälsorisker, belastningsfaktorer samt            arbetsplatsresurser

·       Upprätthållande och främjande av hälsa och arbetsförmåga

·       Egen bedömnings-och utvecklingskompetens

STUDIERNAS UPPBYGGNAD

Utbildningen pågår: 28.9.2023–12.4.2024. Den genomförs enligt en hybridmodell under 14 närstudietillfällen turvis i Vasa och Åbo. Studerande kan även välja att delta helt på distans. Utbildningen är ett nationellt nätverkssamarbete mellan finländska yrkeshögskolor. Utbildningen sker på svenska men god förmåga att förstå finska rekommenderas. Som utbildningsansvarig fungerar Jaana-Sofia Tengström.

PLATS

Wolffskavägen 31, Campus Alere, Vasa

Henriksgatan 7, Campus Åbo

NÄRSTUDIEDAGAR

28-29.9.2023, 2-3.11.2023, 30.11-1.12.2023, 18-19.1.2024, 15-16.2.2024, 14-15.3.2024, 11-12.4.2024

PRIS

3 500 euro (ingen moms)

Socionomkurs 2 sp kostar 750 euro (ingen moms) och förverkligas endast om utbildningen på 15 sp startar

ANMÄLAN 19.12 2022-27.8 2023

MERA INFORMATION

Jaana -Sofia Tengström, utbildningsansvarig (utbildningsinnehåll, behörighetskrav)

jaana-sofia.tengstrom@novia.fi

050-528 5303

Camilla Pitkänen, fortbildningsplanerare (praktiska frågor)

camilla.pitkanen@novia.fi

050-478 4679

Free spots

Yes

Course languages

Swedish

Dates

28.09.2023 - 12.04.2024

Price

Pris 3 500 euro (moms 0) och faktureras i två rater. Socionomkurs 2 sp kostar 750 euro (moms 0) och förverkligas ifall utbildningen på 15 sp kommer igång. Annulleringsvillkor: Anmälan är bindande. Anmälan kan annulleras kostnadsfritt senast 14 dagar före kursstart. Därefter debiteras 50 % av deltagaravgiften. Om man uteblir utan att anmäla om det senast 7 dagar på förhand, faktureras hela avgiften. Vid förhinder kan deltagaren bytas ut kostnadsfritt. Bytet bör meddelas till kontaktpersonen i förhand.

Location