Digital kommunikatör, 30 sp

Vi erbjuder en ny fortbildning inom Öppna yrkeshögskolan:  Digital kommunikatör, 30 sp

Målgrupp:
Kommunikatörsutbildningen är för dig som vill utveckla din nuvarande kompetens, stärka ditt kunnande inom olika delområden för att framgångsrikt kunna hantera PR, strategisk planering, externa och interna kommunikationsinsatser.
Helheten kan också tillgodoräknas inom tradenomexamen som inriktade studier, ifall du siktar på en hel tradenomexamen.
Platserna är i första hand reserverade för studerande inom öppna yrkeshögskolan men om det finns utrymme kan vi även anta examensstuderande på kurserna.


Förkunskaper:
Grundläggande kunskaper inom marknadsföring samt en viss erfarenhet av liknande uppgifter. 

Utbildningen fungerar som en grundutbildning med specialiseringsmöjlighet som ger senaste kunskapen inom bland annat strategisk kommunikation, kriskommunikation och olika kommunikationsstilar.  

Digital kommunikatör 30 sp inleds hösten 2021 och utförs i samarbete med kommunikationsbyrån Bertills & Jung. 
Under hösten 2021 erbjuds den första kursen och programmet avslutas med sista kursen i början av 2023.

______________________________________________________________________________________________________________

Kurser hösten 2022:

Kommunikationsstilar och kreativt skrivande 4 sp FE21DK04

Lärare Anna Bertills

Onlineföreläsningar tisdagar 6.9, 13.9 och 27.9 kl 16-18, däremellan grupphandledning enligt skild bokning

Mål:

Människors medievanor förändras i symbios med digital teknologi i en allt mera global värld. Här utvecklas ditt skrivande och också konsten att formulera berättelser - storytelling överlag är något som både berikar och lägger grunden för kreativt skrivande. Kursen fokuserar på textbearbetning, gruppcoaching och storytelling som grund för att kunna skriva både professionellt i ditt yrke och vardag men också stärka din kreativa sida och självförtroende inom textproduktion.

Innehåll:

Studerande
- får kunskap inom ledarskap; positiva formuleringar och motiverande samtal
- kan hantera kommunikation; grundläggande marknadsföring, tumregler/lathund, fallgropar och klichéer, manipulation/beteendepåverkan
- behärskar intern kommunikation; Kan skapa ett internt kafferum - kommunikationskanaler som fungerar
- behärskar god svenska i skrivande

 

Visuell kommunikation i en digital omgivning 3 sp FE21DK05

Lärare Mikael Paananen

Onlineföreläsningar tisdagar 4.10., 11.10, 25.10., 29.11. och 13.12. kl 16-18, däremellan egna studier

Mål:

Studerande:
- känner till grunderna för utformning av visuell kommunikation.
- förstår betydelsen av visuella element i en digital omgivning
- kan grunderna i att producera visuellt material utgående från kundens behov, kanal, målgruppens
profil och budget.

 

Kriskommunikation 3 sp FE21DK06

Lärare Anna Bertills

Onlineföreläsningar tisdagar 1.11, 8.11,15.11 och 22.11 kl 16-18.

Mål:

Studerande:
- har kunskap i budskapskommunikation
- känner till fokuseringen på budskapsträning och budskapsformulering
- har grundläggande insikter i mediaträning
- utvecklar en förmåga att förstå och hantera riskhantering och riskanalys
- kan kriskommunicera 1) som företag 2) som myndighet 3) som organisation
- har kunskap (både förebyggande och reparativt) i att klara av att kommunicera i sämre tider

_______________________________________________________________________________________________

 

Kurserna i läroplanen är:

 • Strategisk extern kommunikation, 5 sp
  start v. 43 (25-29.10)

  Våren 2022
 • Intern kommunikation, 5 sp
  11.1-28.2 2022. Onlineföreläsningar 11.1, 18.1 och 26.1. kl 16-18.
 • Digitala kommunikationsplattformar och -kanaler, 5 sp
  Onlineföreläsningar tisdagar v 11-20 kl 16.30-18
  Lärare: Håkan Sourander

  Hösten 2022
 • Kommunikationsstilar och kreativt skrivande, 4 sp
 • Visuell kommunikation i en digital omgivning, 3 sp
 • Kriskommunikation, 3 sp

  Våren 2023
 • Media management, 5 sp

Kostnader:
100 euro/termin, se närmare om kostnader inom Öppna YH här: 
https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/

Vi uppdaterar informationen och förbehåller oss rätten till små ändringar i planen.

Tilläggsinformation kring utbildningen fås av
Yrkeshögskolan Novia, Camilla Ekman, prefekt,
institutionen för företagsekonomi, tfn 040 563 6965
Bertills&Jung Ab Anna Bertills, tfn 050 354 2720,

Course languages

Swedish

Dates

26.10.2021 - 31.07.2023

Price

400,00 € (4 parts, 100,00 € / part)