Course name Course location Free spots Start End  
Flexibelt till Tradenom Vaasa/virtual AT 01.06.2022
ST 01.01.2023
AT 31.12.2022
ST 31.07.2023
 
Flexibelt till Tradenom Vaasa/virtual Yes AT 11.06.2023
ST 01.01.2024
AT 31.12.2023
ST 31.07.2024
 
Introduktion till AI, 3 sp Virtuell Yes 20.09.2023 15.11.2023
 
Kompetenshöjande fortbildning för skolcoacher, 10 sp Virtuell AT 01.09.2022
ST 01.01.2023
AT 31.12.2022
ST 20.04.2023
 
Kompletterande studier i diakoni, 90 sp Åbo/virtuell AT 26.09.2022
ST 01.01.2025
AT 31.12.2022
ST 31.07.2025
 
Kompletterande studier i kyrkans fostran, 90 sp Åbo/virtuell AT 26.09.2022
ST 01.01.2025
AT 31.12.2022
ST 31.07.2025
 
Landsbygdsföretagets driftsledning, 15 sp Raseborg AT 28.11.2022
ST 01.01.2023
AT 31.12.2022
ST 31.12.2023
 
Låtskrivning med inriktning C-pop, 4 sp Virtuell Yes 03.07.2023 21.07.2023
 
Låtskrivning med inriktning spelmusik, 4 sp Virtuell Yes 12.06.2023 30.06.2023
 
Marknadsföring och försäljning av naturfiber, 5 sp Virtuell Yes 09.10.2023 31.12.2023
 
Naturbaserade aktiviteter för främjande av arbetshälsa, 1 sp  Yes 12.09.2023 30.11.2023
 
Riskhantering, 1 sp Virtuell Yes 04.09.2023 30.09.2023
 
Småbarnspedagogik och socialpedagogik, 60 sp Åbo/virtuell Yes AT 09.09.2021
ST 01.01.2023
AT 31.12.2021
ST 31.12.2023
 
Socialt arbete, 60 sp Virtuell AT 01.05.2022
ST 01.01.2023
AT 31.12.2022
ST 31.12.2023
 
Structural Engineering of Wooden Buildings, 30 ECTS Virtuell Yes AT 30.08.2023
ST 01.01.2024
AT 31.12.2023
ST 31.12.2024
 
Yrkesstudier i Kyrkans fostran, 40 sp Åbo/virtuell AT 26.09.2022
ST 01.01.2023
AT 31.12.2022
ST 31.12.2023
 
Yrkesstudier i Diakoni, 40 sp Åbo/virtuell AT 26.09.2022
ST 01.01.2023
AT 31.12.2022
ST 31.12.2023
 
Öppna YH leden, Bioanalytiker (YH), Vasa AT 29.08.2022
ST 01.01.2023
AT 31.12.2022
ST 31.07.2023
 
Öppna YH-leden, Agrolog (YH), Raseborg AT 29.08.2022
ST 01.01.2023
AT 31.12.2022
ST 31.07.2023
 
Öppna YH-leden, Agrolog (YH), Raseborg Raseborg Yes AT 28.08.2023
ST 01.01.2024
AT 31.12.2023
ST 31.07.2024
 
« Previous | 1 2 3 4 | Next »